dogo4bnnl612x1mi7psmtj1gkcwd8r กฤษ์คลอด2564
ReadyPlanet.com
dot
ตะกร้าสินค้า
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
หมวดหมู่สินค้า
dot
bullet แจ้งโอนเงิน
bullet สอบถามทางไลน์


line@ : @iammom


กฤษ์คลอด2564

 

 

 

- ฤกษ์คลอด 2564 -

มกราคม

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 08.13น. – 19.06 น. ราชาแห่งฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ  ไม่ว่าจะทำงานด้านใดก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 11.16น. – 17.54น. มหัทธโนแห่งฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.54น. – 17.00น. เทวีแห่งฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. – 12.18น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 10.42น. – 20.45น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว  ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ  ไม่ว่าจะทำงานด้านใดก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 08.00น. – 17.00น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 08.35น. – 17.45น. เทวีแห่งฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.18น. – 17.35น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 
- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.18น. – 18.00น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. – 16.42น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.00น. – 17.45น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ  ไม่ว่าจะทำงานด้านใดก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 08.45น. – 18.00น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

 

กุมภาพันธ์

-  ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.45น. – 21.06น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.45น. – 17.30น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ  ไม่ว่าจะทำงานด้านใดก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.15น. – 13.06น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.25น. – 14.18น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.15น. – 17.06น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ  ไม่ว่าจะทำงานด้านใดก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

- ฤกษ์คลอดวันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.45น. – 20.25น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.18น. – 20.45น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

 

มีนาคม

-  ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 07.45น. – 20.22น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. – 21.30น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.18น. – 17.50น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 14.18น. – 20.45น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.25น. – 15.54น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.45น. – 18.18น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

 

เมษายน

-  ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.06น. – 17.05น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.30น. – 18.20น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.35น. – 18.25น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 06.42น. – 17.35น. ราชาแห่งฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 09.12น. – 23.06น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08.45น. – 18.25น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 09.25น. – 22.45น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.35น. – 18.18น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

 

พฤษภาคม

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.27น. – 13.54น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.06น. – 18.20น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.25น. – 12.18น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.45น. – 13.06น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.25น. – 21.06น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.25น. – 17.45น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.18น. – 18.25น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.18น. – 16.48น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.15น. – 20.42น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

 

มิถุนายน

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.07น. – 22.18น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.16น. – 17.50น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 12.18น. – 17.25น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.25น. – 17.06น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.15น. – 17.54น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.10น. – 13.30น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30น. – 17.25น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.25น. – 18.45น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 06.15น. – 19.35น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันอังคาร 29 มิถุนายน 2564 เวลา 06.42น. – 18.15น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

 

กรกฎาคม

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.18น. – 16.44น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.42น. – 17.56น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. -21.06น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.45น. – 23.54น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.25น. – 21.54น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.15น. – 18.42น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.12น. – 13.54น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.23น. -12.18น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.54น. – 17.10น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.10น. – 11.54น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

 

สิงหาคม

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 10.26น. – 18.42น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 08.23น. -20.25น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30น. – 17.25น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 08.42น. – 17.00น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00น. – 22.42น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

 

กันยายน

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 08.15น. – 12.18น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.35น. – 16.18น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 12.18น. – 18.15น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 06.25น. – 17.35น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 08.25น. – 18.33น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 08.18น. – 17.25น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ 26 กันยายน 2564 เวลา 12.18น. – 20.30น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.25น. – 14.42น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

 

ตุลาคม

-  ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.25น. – 22.42น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45น. – 17.30น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.45น. – 22.18น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08.25น. – 19.06น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 12.42น. – 18.25น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.10น. – 11.54น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30น. – 17.35น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.29น. – 17.06น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.25น. - 21.06น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.22น. – 18.45น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 06.40น. – 18.56น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 08.42น. – 20.22น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

 

พฤศจิกายน

- ฤกษ์คลอดวันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.42น. – 17.25น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.42น. – 18.24น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.25น. – 22.42น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.22น. – 20.18น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.15น. – 18.29น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอดวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.18น. – 16.58น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.15น. – 16.18น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

 

ธันวาคม

- ฤกษ์คลอดวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.35น. – 13.54น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 12.18น. – 18.25น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 06.45น. – 18.45น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 07.25น. – 19.22น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

- ฤกษ์คลอดวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.18น. – 17.56น. ภูมิปาโลแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมเกี่ยวของกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

- ฤกษ์คลอดวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 14.42น. – 20.45น. เทวีแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในความรัก ให้ความสำคัญกับ ความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

- ฤกษ์คลอดวันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 10.25น. – 19.25น. มหัทธโนแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้ จะเป็นคนที่มีทรัพย์สิน เงินทองสมบูรณ์ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือดร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

- ฤกษ์คลอด วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 09.12น. – 19.30น. ราชาแห่งฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว 

 

*หมายเหตุ ฤกษ์คลอดที่ดีที่สุด นอกจากจะดูวันคลอดที่เป็นมงคล ควรจะดูดวงชาตาของพ่อและแม่ประกอบด้วยค่ะ เพื่อหาเวลาคลอดที่เหมาะสม เพื่อดูลัคนาสมพงศ์ ระหว่างพ่อแม่ลูกให้เกื้อกูลกัน และ หาลัคนาที่เด็กคลอดออก (ซึ่งดูจากเวลาเกิด) ที่คลอดออกมาแล้วมีดวงชาตาที่ดีที่สุดค่ะ

ขอบคุณ theluckyname.com/
บทความคนท้อง

กางเกงเลกกิ้ง ตอบโจทย์กางเกงคนท้อง article
กางเกงคนท้อง ความสะดวกของคุณแม่ยุคปัจจุบัน article
กางเกงชั้นในคนท้อง แบบไหนใส่สบาย article
การเลือกกางเกงคนท้อง ให้เหมาะกับตัวเรา article
หุ่นฉันจะกลับมาเหมือนเดิมมั้ย article
กางเกงชั้นในคนท้อง เรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ article
อุปกรณ์รถเข็นสำหรับคุณพ่อลูกอ่อน article
ไม่มีนำ้นมให้ลูกทำอย่างไรดี article
ชาย หญิง มีลูกตอนอายุเท่าไรดี article
คุณพ่อป้ายแดง article
เสื้อผ้าคนท้อง แฟชั่นที่จำเป็นต้องใช้ article
สิทธิลาคลอดคนท้อง article
ชุดคลุมท้องแฟชั่นดาราไทย article
วิธีเรียกความมั่นใจทรวงอก ให้คุณแม่หลังคลอด article
สิทธิประโยชน์ประกันสังคมคนท้อง article
เครื่องปั๊มนมแบบไหนดี จำเป็นมั้ย article
หน้าอกหน้าใจคนท้อง และหลังคลอด article
คุณพ่อกำลังใจที่สำคัญ article
ท้องลายป้องกันได้ อย่าให้สายเกินแก้ article
ภาวะแท้งก่อนคลอด article